Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mechanika

Mechanika

Předmět Mechanika tvoří teoretický základ pro technické výpočty jednotlivých součástí, celku a mechanismů. Navazují na něj další technické předměty, jako Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie, které na těchto základech staví. Základní znalosti tohoto předmětu patří ke vzdělání každého technika. V prvním ročníku se zabýváme především Statikou, tzn. řešíme pouze silovou rovnováhu prvků, bez přihlédnutí k jejich velikosti. Druhý ročník v části Pružnost & Pevnost řeší dimenzování součástí z pevnostního hlediska, tedy návrhy jejich skutečných rozměrů. V současnosti se nám otevírají rozsáhlé možnosti při použití moderních postupů a výukových metod, zejména s využitím výpočetního programu Wolfram Mathematica, který můžeme lehce aplikovat pro naše potřeby. Ve zde publikovaných výukových materiálech řešíme základní, či zajímavé příklady, jak ze Statiky, tak z Pružnosti & Pevnosti, abychom si přiblížili nejen postupy a znalosti z Mechaniky nejen tak, jak jí známe z hodin výuky, ale i z hlediska variability a možností, ketré nám Wolfram Mathematica nabízí. Uvidíte sami, jak rychle můžeme provést změny ve výpočtech a sledovat změny v namáhání a rozměrech. Prostě a jednoduše se před námi otevírají nové možnosti pojetí výpočtů v Mechanice, tak jich využijme. Rychle a stylově.

1. sada úloh:

Rovnováha sil na nosníku

Šroubový zvedák

Vláknové tření 1

Vláknové tření 2

PDF
CDF
NB
DOCX


Výpočet sil pro vláknové tření - opásané převody, silový rozbor.

Výpočet řetězu

2. sada úloh:

Výpočet součástí namáhaných na krut - Výpočet torzní tyče

Výpočet součástí namáhaných ohybem - Nosník zatížený osamělými silami

Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením

PDF
CDF
NB
DOCX


Namáhání ohybem způsobené spojitým zatížením. Grafický rozbor posouvajících sil. Důležité pro určení místa a velikosti maximálního ohybového momentu.

Výpočet součástí namáhaných na krut - Výpočet šroubovitých pružin - Kruhový průřez

Výpočet součástí namáhaných na krut - Výpočet šroubovitých pružin - Nekruhový průřez

PDF
CDF
NB
DOCX


Ukázka rozměrového výpočtu šroubovité pružiny.

3. sada úloh:

Deformace nosníků při ohybu 1

Deformace nosníků při ohybu 2

Napětí v tahu způsobené odstředivou silou - příklad

Výpočet rozměrů nosníků zatížených osamělými silami - varianta 1 - proměnná vzdálenost zatížení

Výpočet řetězu příklad č. 2

4. sada úloh:

Deformace nosníků při ohybu 3

Deformace nosníků při ohybu 4

PDF
CDF
NB
DOCX

Deformace nosníků

Deformace nosníků

Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením - varianta 2 - proměnná vzdálenost zatížení

PDF
CDF
NB
DOCX

ohybový moment - spojitá zátěž

Výpočet součástí namáhaných na krut - výpočet šroubovité kuželové pružiny

Výpočet reakčních sil - vetknutý nosník

5. sada úloh:

Deformace nosníků při ohybu

Ohyb a krut kruhových hřídelů

Ohyb a krut kruhových hřídelů 2

Namáhání v tahu a ohybu

Namáhání v tahu a ohybu 2

Prostor pro dotazy

Pavel Florík, 2014/06/26 08:29

Jste spokojeni s výklade a studijním materiálem k tématu rovnováhy sil na nosníku ?

Vložte svůj komentář. Používání wiki syntaxe povoleno:
 
mechanika.txt · Poslední úprava: 2017/11/02 11:08 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku