Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


programov

Programování

Sada výukových materiálů k předmětu programovací technologie obsahuje zejména rozpracované kapitoly z numerické matematiky. Věnuje se zejména numerickému řešení rovnic, interpolacím a numerické integraci, dále jsou zde zmínky o Hornerovu schematu a dalších numerických metodách. U většiny materiálů je přidán i interaktivní model probíraného jevu. Wolfram Mathematica usnadňuje žákovi lépe proniknout k podstatě problému, protože se nemusí zdržovat rutinními výpočty, které za něj udělá počítač a věnovat se přímo výkladu.

1. sada úloh:

Numerické řešení rovnic

Numerické řešení rovnic - funkce FindRoot

Newtonův interpolační polynom

PDF
CDF
NB
DOCX

Příklad kdy čtyřmi danými body prochází více různých funkcí (obecně je jich nekonečně mnoho).
Příklad kdy čtyřmi danými body prochází více různých funkcí (obecně je jich nekonečně mnoho)

Amdahlův zákon

Složitost algoritmů

2. sada úloh:

Zobecnění interpolací jinými funkcemi

PDF
CDF
NB
DOCX

{{:kasparek02.png|
Graf ukazuje interpolaci bodů: {{-1, 3}, {1, -2}, {2, 2}, {5, -1}} pomocí funkci sinus a kosinus

Interpolace polynomem a derivace funkce

PDF
CDF
NB
DOCX

{{:kasparek03.png|
Graf ukazuje interpolaci bodů: {{-1, 3}, {1, -2}, {2, 2}, {5, -1}} pomocí polynomu třetího stupně

Goniometrické řešení kvadratické rovnice

Vyhledávání v poli

PDF
CDF
NB
DOCX


Porovnání složitostí vyhledávacích algoritmů

Kvadratické řadící algoritmy

3. sada úloh:

Ukázka aproximace

Opakování

Aproximace obecně

Řadící algoritmus Quick sort

Test na prvočíselnost

PDF
CDF
NB
DOCX
Porovnání složitostí algoritmů pro testování prvočíslenosti
Porovnání složitostí algoritmů pro testování prvočíslenosti

4. sada úloh:

Hornerovo schéma

Numerické řešení rovnic – metody

Numerická integrace

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

5. sada úloh:

Numerická integrace - Úvod

Numerická integrace - Obdélníková metoda

Numerická integrace - Lichoběžníková metoda

Generování permutací

Eratosthenovo síto

PDF
CDF
NB
DOCX
Porovnání složitostí E-síta a hrubé síly
Porovnání složitostí Eratosthenova síta a hrubé síly

Prostor pro dotazy

Ladislav Kašpárek, 2014/08/29 20:32

Vážení kolegové, jsem autor těchto dokumentů a prosím vás o reakci a zpětnou vazbu na jejich obsah. Zadjí se vám příliš stručné, jsou srozumitelné apod? Děkuji LK

Vložte svůj komentář. Používání wiki syntaxe povoleno:
 
programov.txt · Poslední úprava: 2017/11/02 11:08 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku