Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Projekt AMPER na Střední průmyslové škole Jihlava

O projektu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.066

Název projektu: AMPER nebo-li Aplikovaná Matematika Populárně, Efektivně, Racionálně

Období: 1. 4. 2013–31. 1. 2015

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu

Záměrem projektu AMPER je zvýšení matematických kompetencí žáků v předmětech aplikovaná matematika, fyzika, chemie, základy elektrotechniky, mechanika, deskriptivní geometrie, spolu s rozvíjením mezipředmětových vztahů. Tohoto záměru chceme docílit zavedením nového vyučovacího nástroje, počítačového algebraického systému Wolfram Mathematica. Tento výpočetní systém škola již zakoupila, proto tedy jeho nákup a provoz není hrazen z prostředků projektu.

K naplnění cíle projektu je potřeba:

  • inovovat učební materiály, inovovat vyučovací metody a přístup k výuce zmíněných předmětů s podporou ICT a tyto inovace zahrnout do ŠVP
  • vyškolit učitele pro práci se systémem Wolfram Mathematica

Vytvoření nových vyučovacích materiálů pro výuku zmíněných předmětů s použitím algebraického systému Wolfram Mathematica pomůže zatraktivnit a zkvalitnit výuku zmíněných předmětů. Nedílnou součástí bude také vytvoření nových metodik výuky, podle kterých budou učitelé vyučovat.

Vyškolení učitelé pak mohou svoji výuku inovovat s využitím učebních dokumentů, které v rámci projektu vzniknou. Matematický aparát doposud izolovaně používaný v různých předmětech bude zastřešen jednotným vyjadřovacím prostředkem, právě zmíněným programem. Tím je zaručena mezipředmětová spolupráce.

Wolfram Mathematica (www.wolfram.com) je silný a moderní nástroj pro vědecko-technické výpočty prováděné na symbolické i numerické bázi. Tím je zohledněna i další priorita projektu, a to využití ICT prostředků k podpoře výuky.

Nově vzniklé materiály, výukové dokumenty a metodiky budou dostupné z www e-learningového portálu, který v rámci projektu vznikne.

Přínos projektu:

Primární cílovou skupinou jsou žáci SPŠ Jihlava, pro které se Wolfram Mathematica stane nástrojem matematického poznání předmětů, které používají matematický aparát. Přínosem pro žáky bude možnost hlubšího a kvalitnějšího chápání matematických vztahů a modelů reálného světa. Podstatným přínosem pro cílovou skupinu bude vznik studijních materiálů, které budou spolu se svými učiteli používat při studiu aplikované matematiky, fyziky, chemie, základů elektrotechniky a mechaniky. Nepřímo (prostřednictvím učitelů) budou studenti využívat metodiky výuky zmíněných předmětů upravených pro program Mathematica.

Prostor pro dotazy

Karel Johanovský, 2014/04/29 08:14

Jaké jsou minimální systémové požadavky pro běh programu Wofram Mathematika?

Ladislav Kasparek, 2014/06/04 20:49

Wolfram Research definuje minimální požadavky takto: http://www.wolfram.com/mathematica/features/system-requirements.html což je poměrně slabý stroj, neoficiální stanovisko je - čím silnější tím lepší!

WM běží i na Intel Atom s 1GB RAM, ale jak!?!…

Ladislav Kasparek, 2014/06/04 20:52

Má někdo zkušenosti se Systemem Modeler od Wolfram Research ve výuce? LK

Vložte svůj komentář. Používání wiki syntaxe povoleno:
 
start.txt · Poslední úprava: 2017/11/02 11:08 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde