Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


chemie

Chemie

Výukové materiály pro chemii jsou určeny pro žáky i učitele. Učitel je používá při výkladu v hodině nebo při opakování. Žáci si mohou sami vše vyzkoušet a zopakovat při samostudiu. Většina souborů obsahuje stručné shrnutí učiva, které by žák měl umět, doplněné o úkoly nebo otázky, jejichž součástí je také správné řešení. Žákům jsou prostřednictvím Wolfram Matematiky předkládány nové poznatky netradiční formou, často pomocí názorných a interaktivních grafů, přehledných seznamů a tabulek nebo dynamických obrázků. Chemie se tak stává pro žáky srozumitelnější, pomocí získaných a zobrazených dat si lépe uvědomují jednoduché chemické zákonitosti a principy.

1. sada úloh:

Rozpustnost látek

PDF
CDF
NB
DOCX

Křivka rozpustnosti chloridu sodného. Tvar křivky ukazuje na chování většiny pevných látek, jejich rozpustnost se s rostoucí teplotou zvyšuje.

Hmotnostní zlomek složky roztoku (teorie)

Hmotnostní zlomek složky roztoku (výpočty)

Počet částic v atomu

Radioaktivita

2. sada úloh:

Relativní atomová hmotnost prvku

Elektronová konfigurace prvků

PDF
CDF
NB
DOCX

Elektronová konfigurace prvků druhé periody. Zaplňování orbitalů se řídí jistými pravidly, nejprve se vždy obsazuje orbital s, potom orbital p.

Periodický zákon

Periodická soustava prvků

PDF
CDF
NB
DOCX

Skupenství prvků. Barevně odlišená periodická soustava umožňuje rychlou orientaci ve vlastnostech prvků.

Trendy v periodické soustavě

3. sada úloh:

Stavba elektronového obalu

Prvky

Vlastnosti prvků

PDF
CDF
NB
DOCX
Porovnání teploty tání halogenů a alkalických kovů.
Porovnání teploty tání halogenů a alkalických kovů.

Historie objevování prvků

Výskyt prvků

PDF
CDF
NB
DOCX
Grafické znázornění obsahu prvků ve vesmíru
Grafické znázornění obsahu prvků ve vesmíru

4. sada úloh:

Halogeny

Kovy

PDF
CDF
NB
DOCX

V tabulce je prvních deset kovů s největší hustotou

Alkalické kovy

Hydroxidy

PDF
CDF
NB
DOCX

Seznam vybraných hydroxidů a jejich vlastností

Kyseliny

5. sada úloh:

Soli

Kyselost a zásoditost roztoků

Molární roztoky

Látkové množství

Molární objem

Prostor pro dotazy

Vložte svůj komentář. Používání wiki syntaxe povoleno:
 
chemie.txt · Poslední úprava: 2017/11/02 11:08 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku